Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG

Mercedes-Benz O 405 GN / O 405 GN²
Beschaffungsjahr Anzahl KOM-Nummern Status Bemerkung
1993 4 9364 bis 9367 ausgemustert 2007/2008 O 405 GN
1996 10 9661 bis 9670 ausgemustert 2009/2010 O 405 GN²
1997 7 9761 bis 9767 ausgemustert 2010/2011 O 405 GN²
1998 6 9861 bis 9866 ausgemustert 2011/2012 O 405 GN²

Bitte Beschaffungsserie auswählen:

O 405 GN 1993
1993

O 405 GN 1996
1996

O 405 GN 1997
1997

O 405 GN 1998
1998

zurück zur Übersicht